HKKF fik forebyggende stresshåndtering

Tænk et øjeblik over hvordan du helst vil løse en opgave. Skal der træffes en hurtig beslutning her og nu? Eller vil du have tid til at analysere situationen? Uanset hvad du foretrækker, er det ind imellem nødvendigt at arbejde sammen med nogen, der gør tingene anderledes end dig. Eller at arbejde under omstændigheder der udfordrer dig. Det er for eksempel tilfældet for medlemmer af Hærens konstabel- og korporalforening. Derfor fik de tilbudt tre dages kursus i Forebyggende stresshåndtering. Her fik de en række redskaber til at håndtere pressede situationer.

Alle kursister fik kortlagt deres DiSC-profil. Profilerne beskriver fire persontyper, der arbejder på vidt forskellige måder. Nogen vil arbejde selvstændigt og i hurtigt tempo. Andre vil samarbejde og i arbejde i et tempo, der giver tid til analyse og refleksion. Personprofilerne skabte rammen om kursets indhold. Der blev gennemgået, hvad der generelt skaber stress. Der blev diskuteret, hvordan forskellige profiler bliver pressede af forskellige ting. Og så blev deltagerne givet praktiske opgaver og øvelser, der kunne give dem praktisk indsigt i, hvordan de kan bruge redskaberne til at øge eller formindske stress for deres personprofil – og for hinanden.

Da deltagerne kom fra flere forskellige steder i landet, blev kurset afholdt på Centerhotellet i Vejle, hvor kursisterne kunne bo i løbet af kursusdagene.