DJK: fra abstrakte værdier til klare retningslinjer

DJK havde defineret nye værdier og leveregler for virksomheden. Udfordringen var at lade dem være noget, medarbejderne kunne bruge i deres dagligdag.

”Vi har ikke været gode nok til at fortælle medarbejderne, hvad vi forventer af dem. Nu prøver vi at sadle om og give medarbejderne en bane at spille på. Men hvis man sidder og udfører noget manuelt arbejde, kan det godt være for abstrakt at få at vide, at vi er nærværende, handlekraftige eller lønsomme.”
- Erik Sørensen, driftsleder DJK

For at have størst effekt, bliver der afholdt to kurser, hvor deltagerne aktivt skal arbejde med de nye værdier og leveregler. På det første kursus i efteråret, blev deltagerne kastet ud i øvelser, der fik dem til at diskutere virksomhedens værdier. Det skete blandt andet ved at arbejde med cases fra virksomhedens egen hverdag.

I midten af januar 2018 bliver det andet kursus afholdt. Her har værdierne og levereglerne nået at bundfælde sig i virksomheden. Er der opstået udfordringer, kan kurset her gå ind og afhjælpe dem, så værdierne også kan gøre en reel forskel fremover. 

"Det der har rigtig stor værdi er, at det er noget, der bliver tilpasset 100 procent til os. Øvelserne her tager udgangspunkt i vores dilemmaer, værdier og leveregler. Det samme oplevede vi tidligere i et kursus om Kundeservice, vores egne båndede samtaler var udgangspunktet for undervisningen.”

- Erik Sørensen, Driftsleder hos DJK