DJK: fra abstrakte værdier til klare retningslinjer

DJK havde defineret nye værdier og leveregler for virksomheden. Udfordringen var at lade dem være noget, medarbejderne kunne bruge i deres dagligdag.

For at have størst effekt, bliver der afholdt to kurser, hvor deltagerne aktivt skal arbejde med de nye værdier og leveregler. På det første kursus i efteråret, blev deltagerne kastet ud i øvelser, der fik dem til at diskutere virksomhedens værdier. Det skete blandt andet ved at arbejde med cases fra virksomhedens egen hverdag.

I midten af januar 2018 bliver det andet kursus afholdt. Her har værdierne og levereglerne nået at bundfælde sig i virksomheden. Er der opstået udfordringer, kan kurset her gå ind og afhjælpe dem, så værdierne også kan gøre en reel forskel fremover.