Processen ved et kursusforløb

Hos DS Smith i Fredericia viste den seneste medarbejderundersøgelse, at der lokalt var plads til forbedring inden for den interne kommunikation. Derfor valgte afdelingen at begynde et samarbejde med Kursuscentret Campus Vejle for at imødekomme virksomhedens behov. Årsagerne til kommunikationsudfordringer kan være lige så forskellige som de mennesker, der tager del i kommunikationen. DS Smith havde et behov for at finpudse kommunikationen for at blive rustet til at varetage uforudsigelige forandringer: sygdom, store ordreafgivelser, ordre med kort deadline, og dage hvor ledelsen må befinde sig på hovedkvarteret i Grenaa frem for på afdelingen i Fredericia. Løsningen blev en dag, der kunne åbne for problemstillingen, skabe dialog og give medarbejderne en fælles forståelse for, hvor de kommunikative udfordringer ligger – og hvad der udløser dem. Dagen havde også til formål at gøre hver medarbejder bevidst om sin egen rolle i kommunikationen.

 

Struktur på første kursus

 • 1) Indledende spil
  Kurset begyndte med et spil. Kursisterne blev inddelt i hold, der sammen skulle løse en mission som guldgravere i Arizona.
  Spillet satte fokus på gruppedynamik, samarbejde og kommunikation. 

   

 • 2) Opgaver
  I grupper fik kursisterne opgaver med udgangspunkt i, hvordan det der blev oplevet i spillet, minder om virksomhedens virkelighed. 
  Er der lignende udfordringer i forhold til rollefordeling, kommunikation, konflikter eller konkurrence i dagligdagen? 

 • 3) Dilemma
  Hver gruppe fik en række scenarier fra virksomhedens hverdag. I grupperne skulle de sammen finde en løsning. På tværs af grupper blev løsningen diskuteret.

 • 4) Diskussion 
  Fælles diskussion af løsningen på opgaverne.