KURSER FOR ANSATTE

Vil I stå godt rustet til fremtidens udfordringer og imødekomme nye krav i et erhvervsliv i rivende udvikling? Lad Kursuscentret Campus Vejle klæde dine medarbejdere på med ny viden og kompetencer. 

Vælg kurser og uddannelsesforløb hos Kursuscentret Campus Vejle, når I vil:

  • sikre medarbejderne et kompetenceløft på højt fagligt niveau
  • have skræddersyede kurser eller effektive standardkurser
  • forbedre medarbejdernes engagement
  • styrke produktiviteten og effektiviteten
  • udvikle virksomheden i dialog med en erfaren kursusvirksomhed

Dine medarbejdere kan få VEU-godtgørelse ved deltagelse på kurser og uddannelsesforløb hos Kursuscentret Campus Vejle.

Hvem kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud
Medarbejderen skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er medarbejderens status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter ham eller hende som værende i arbejde.

Medarbejderen må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre medarbejderen ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Medarbejderen skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.

Medarbejderen skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, medarbejderen søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Er du ikke berettiget til VEU-godtgørelse?
Er du i job og har en videregående uddannelse, som du har brugt inden for de seneste fem år, kan du stadig deltage på vores kurser mod egenbetaling. 
 
Kontaktpersoner
Har din virksomhed behov for et kursus for flere medarbejdere enten hos os eller i virksomheden, måske med særligt tilrettelagt indhold, så kontakt virksomheds-konsulent Marlene H. Pedersen på mape@remove-this.campusvejle[dot]dk eller 72 16 28 77.

Er du i job og har spørgsmål til et specifikt kursus, så kontakt Gitte Elster på ge@remove-this.campusvejle[dot]dk eller 76 43 61 77.