Outplacement

Ønsker du at bevare virksomhedens omdømme, når du ved afskedigelser siger farvel til gode medarbejdere, så giv de berørte personer et Outplacement-forløb og send dem godt på vej. Med Outplacement-forløbet får de afskedigede medarbejdere og ledere et personligt udviklingsforløb, som gør dem i stand til at træffe de rigtige valg for fremtiden. 

Outplacement har fokus på at hjælpe medarbejdere og ledere, der er på vej videre i arbejdslivet efter en afskedigelse. Med Outplacement tilbyder arbejdsgiveren den opsagte person et udviklingsforløb, hvor vedkommende bliver klogere på sine egne styrker, udfordringer og sine personlige værdier med sigte på motivation og trivsel. Målet er, at fokuspersonen opnår en større selvindsigt og efterfølgende træffer de rigtige valg for fremtiden.    

Outplacement-forløb er et tilbud til virksomheder, der ønsker at bevare et godt omdømme til trods for, at de må foretage afskedigelser af gode medarbejdere. Det kan være afskedigelse af enkelt personer eller flere medarbejdere/ledere i en større forandringsproces i organisationen. 

Du skal vælge Outplacement, når du vil:

  • hjælpe gode medarbejdere/ledere videre efter en afskedigelse
  • sikre virksomhedens omdømme ved en fyringsrunde
  • give de afskedigede et godt ståsted til at træffe vigtige beslutninger om fremtiden  

Din Outplacement-konsulent
Coaching-forløbet varetages af Karin Damsgaard, der har en bred baggrund inden for HR og Ledelse. Hun fungerer i dag som selvstændig HR-partner, og en stor del af forretningskonceptet handler om at skabe personlig udvikling. Karin Damsgaard, der er certificeret ICC-coach, har succes med at bringe mennesker videre fra et sted i livet til et andet.

Brochure
Du kan læse mere om Outplacement her.