Videregående Ledelse

Har du fået direkte personaleansvar, og er du ikke altid klædt lige godt på til opgaven, så er kurset videregående ledelse for dig. På kurset videregående ledelse, går vi i dybden med værktøjer, der kan ruste dig som leder i forhold til specifikke personalemæssige udfordringer. Du får værktøjer til, hvordan du bliver et endnu større aktiv for virksomheden. Med fokus på virksom-
hedens ressourcer, bliver du i stand til at takle personaleudfordringer og styrke kompetencerne i virksomheden.  

Kurset er for ledere, der har gennemgået Grundlæggende Lederuddannelse eller Personligt lederskab eller har arbejdet med direkte personaleledelse og HR opgaver, som har en kort uddannelsesbaggrund.

Du skal vælge Videregående ledelse, når du vil:

• have grundlæggende kendskab til medarbejderne som ressourcer i virksomheden

• have metoder til distanceledelse

• have redskaber til at forhindre stress samt at spotte stress i virksomheden

• Grundlæggende forståelse for almen personalejura, herunder overenskomster,        funktionærlov, ferielov m.v. 

• Håndtering af virksomhedens anvendelse af sociale medier.

Brochure
Du kan læse mere om kurset her.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig på efteruddannelse.dk via kviknummer, som du finder i brochuren.