VEU & befordringsgodtgørelse

Dine medarbejdere kan få VEU-godtgørelse ved deltagelse på kurser og uddannelsesforløb hos Kursuscentret Campus Vejle.

Hvem kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud
Medarbejderen skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er medarbejderens status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter ham eller hende som værende i arbejde.

Medarbejderen må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre medarbejderen ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Medarbejderen skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.

Medarbejderen skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, medarbejderen søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Er du ikke berettiget til VEU-godtgørelse?
Er du i job og har en videregående uddannelse, som du har brugt inden for de seneste fem år, kan du stadig deltage på vores kurser mod egenbetaling.