Skriftlig kommunikation

Bliv bedre til skriftlig kommunikation
Kurset er for dig, der har behov for at genopfriske grammatikken og arbejde konkret med de tekster, du skal skrive i dit job. På kurset lærer du at formulere og disponere dine tekster i et letforståeligt sprog, som er rettet mod din målgruppe. Udgangspunktet er virksomhedens sprogpolitik. 

Brochure
Du kan læse mere om kurset i brochuren her eller læse mere nedenfor.

Om kurset
På kurset arbejder du med at skrive dine tekster grammatisk rigtigt og med korrekt tegnsætning. Du lærer at skelne mellem talesprog og skrift-sprog, og du får for-
skellige strategier til at anvende de grammatiske regler, som ofte driller, fx nutids-r, sammensatte ord og forvekslingsord. 

Desuden lærer du at udarbejde skabeloner til dine egne tekster, så de altid fremstår ens og med den samme opstilling. Du lærer at bruge elektronisk ordbog effektivt. På kurset veksles der mellem oplæg/teksteksempler, mange øvelser og forbedring af dine egne tekster. 

Du skal vælge skriftlig kommunikation, når du vil:

• forbedre dine tekster (medbring eksempler på egne tekster)

• blive bedre til at formulere en tekst i et letforståeligt sprog

• genopfriske grammatikken og opnå større sproglig sikkerhed

• lære at sætte komma og andre tegn korrekt

• undgå stavefejl og sproglige ”bøffer”

• udnytte elektronisk ordbog effektivt 

Kurset indeholder

• Talesprog/skriftsprog. Hvad består sproget af? 

• Elektronisk ordbog – sådan anvendes den

• Ordklasser – kendetegn og bøjninger

• Orddannelse: ordets rod, forstavelser og afledninger

• Endelser (fx nutids-r, endelserne ene/ende,navneords flertalsendelser)

• Forvekslingsord (fx af/ad - nogen/nogle - får/for, at/og – ligge/lægge m.fl.)

• Hvad er en sætning? 

• Tegnsætning (grammatisk komma og andre tegn)

• Opbygning af skriveskabeloner til dine tekster 

• Skriv et brev til en kunde/samarbejdspartner

• Skrive og besvare mails

• Skriv en tekst til internt brug

Udbytte
På kurset kommer vi omkring mange af de sproglige udfordringer, som kendetegner dansk skriftsprog. Du bliver bedre til at skrive dine tekster, når du bruger enkle grammatisk strategier i forhold til formulering og stavning. Du opnår sikkerhed i anvendelse af forvekslingsord og de mest udfordrende bøjninger. Du bliver bedre til at formulere dig, så du ikke misforstås, og du bliver mere opmærksom på at bruge nutidige ord og vendinger. Du får mulighed for at udarbejde forskellige skrive-skabeloner, du kan bruge i din kommunikation på jobbet. Skabelonerne er tilpasset netop dine tekster og din funktion i virksomheden. 

Tilmelding
Du skal tilmelde dig på efteruddannelse.dk via kviknummer, som du finder i brochuren.