KURSER FOR LEDIGE

Er du ledig og på dagpenge kan en seks ugers jobrettet uddannelse være vejen til at komme i arbejde. Kurscentret Campus Vejle tilbyder en lang række kurser og uddannelsesforløb som jobrettet uddannelse. Målet er at give dig de kompetencer, du mangler i forhold til et bestemt job. 

Som ledig skal du vælge kurser og uddannelsesforløb hos Kursuscentret Campus Vejle, når du vil:

  • sikre dig manglende kompetencer rettet mod et bestemt job eller branche
  • styrke din jobsøgningsprofil
  • udbygge din faglige værktøjskasse
  • have kvalifikationerne til at skifte branche  

Du har ret til jobrettet uddannelse, hvis:

  • Du er ledig og ufaglært
  • Du er ledig og faglært
  • Du er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse