Specielt for ledige

Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse.

Kan jeg bruge retten til jobrettet uddannelse?

• Ja, hvis du er ledig og ufaglært

• Ja, hvis du er ledig og faglært

• Ja, hvis du er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Hvornår kan jeg komme på 6 ugers jobrettet uddannelse?
Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan benyttes efter 5 ugers ledighed. 

Hvornår skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet inden?
Er du fyldt 25 år:
De 6 ugers jobrettet skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.
Er du under 25 år:
De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. 

Hvordan tilmelder jeg mig til et jobrettet kursus?
Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet. Det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med Kursuscentret.

Du skal så udfylde skemaet AR237 med dine personlige oplysninger og hvilket kursus du ønsker at deltage på. Skemaet finder du på Kursuscentrets hjemmeside under det valgte kursus. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 72 16 28 30 og få skemaet sendt pr. mail.

Når du har udfyldt skemaet skal det først sendes til Kursuscentret, som herefter attesterer skemaet og videresender det til din a-kasse.

Din a-kasse skal herefter godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan først godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør om mulighederne på dit lokale jobcenter. 

Hvilke kurser kan jeg vælge?
Du kan frit vælge, hvilke kurser du vil på, du skal blot holde dig inden for den samme erhvervsgruppe. 

For yderligere info:
Kontakt Kursuscentret Campus Vejle på tlf. 7216 2830 eller mail info@campusvejle.dk.