Specielt for ledige

Hvis du er ledig og har ret til dagpenge, har du mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse. 

- Kan jeg få seks ugers jobrettet uddannelse?

- Hvad skal jeg gøre for at blive tilmeldt?

- Hvilke kurser kan jeg vælge imellem?

- Hvad er positivlisten?

Kan jeg bruge retten til jobrettet uddannelse?

• Ja, hvis du er ledig og ufaglært

• Ja, hvis du er ledig og faglært

• Ja, hvis du er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Hvornår kan jeg komme på 6 ugers jobrettet uddannelse?
Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan benyttes efter 5 ugers ledighed. 

Hvornår skal de 6 ugers jobrettet uddannelse være afsluttet inden?
Er du fyldt 25 år:
De 6 ugers jobrettet skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du under 25 år:
De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed

Få et overblik over dine muligheder for videreuddannelse på dagpenge ved hjælp af Finduddannelses infografik her.

Hvordan tilmelder jeg mig til et jobrettet kursus?
Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet. Det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med Kursuscentret.

Du skal så udfylde skemaet AR237 med dine personlige oplysninger og hvilket kursus du ønsker at deltage på. Skemaet finder du på Kursuscentrets hjemmeside under det valgte kursus. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 72 16 28 30 og få skemaet sendt pr. mail.

Når du har udfyldt skemaet skal det først sendes til Kursuscentret, som herefter attesterer skemaet og videresender det til din a-kasse.

Din a-kasse skal herefter godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan først godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør om mulighederne på dit lokale jobcenter. 

Hvilke kurser kan jeg vælge?
På Kursuscentret Campus Vejle kan du vælge imellem fire kursuspakker. Vores undervisere har sammensat kurserne ud fra de fag, der findes på positivlisten. Det har resulteret i fire meget forskellige kurser, der rammer forskellige behov og jobønsker. Fordelen ved at vælge en færdig kursuspakke er, at du er sikret sammenhæng mellem kursets forskellige fag og indhold. Du kan læse mere om positivlisten og kursusmuligheder her.

 

 • Frontmedarbejder 
  For dig der vil arbejde med kundekontakt, kommunikation og administration. 
  Læs mere her.

   

  ERP business med SAP 
  For dig, der gerne vil have erfaring med brug af SAP  
  Du kan læse mere om kurset her. 
   

 • Grundlæggende IT-pakke 
  For dig der vil blive bedre til de mest anvendte IT-programmer (Excel, Word, Powerpoint mm.) 
  Der er løbende opstart på kurset. 
  Gå til siden om Grundlæggende IT.

  Grundlæggende ledelse 
  Et kursus for dig, der vil have kendskab til ledelsesværktøjer eller supplere din erfaring med teoretisk viden. 
  Læs mere om kurset her.

Hvad er positivlisten? 

Positivlisten er en lang liste med fag. Det er ud fra den liste, du som ledig selv kan sammensætte et seks ugers jobrettet kursus. Listens mange fag er inddelt i en række erhvervsgrupper. Hvis du vælger selv at sammensætte dit kursus, er det vigtigt, at du udelukkende vælger fag fra samme erhversgruppe.
 
Du kan også vælge at sammensætte et kursusforløb, der er kortere end seks uger. Du kan støde ind i, at det kursusforløb, du har behov for, ikke behøver at strække sig over seks uger, hvis du vil bevare kvalitet og en rød tråd i undervisningen. Det er for eksempel tilfældet for vores kursus i ERP business med SAP. Derfor er der heller ikke et krav om, at du sammensætter et forløb, der varer seks uger. 

Du kan finde positivlisten her.