Hjem IT kurser IT-administrator

IT-administrator

IT-administrator uddannelsen er til dig, der vil have stærke IT-kompetencer og en grundig IT-værktøjskasse med videre i dit arbejdsliv.

Tilmeld

Dit udbytte af IT-administrator uddannelsen

IT-administrator uddannelsen er en erhvervsrettet online deltidsuddannelse, hvor vi fokuserer på, at give dig en formel IT-uddannelse indenfor drift og it-support. Du får både IT-færdigheder på et højt fagligt niveau og en skarp profil inden for IT. Du kan tage uddannelsen som enkeltstående moduler eller fag – eller som en samlet uddannelse. Du læser fagene som fjernundervisning.

Hvad er en IT-administrator?

Efter endt uddannelse har du fået kompetencer til at administrere og vedligeholde it systemer i både store og små virksomheder. En IT-administrator har ofte en meget afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver indenfor drift af it som bl.a. består af: brugersupport, sikkerhed, udviklingsopgaver, dokumentation, installation og opsætning af udstyr og meget mere.

Du skal vælge IT-administrator, når du vil:

  • Se din fremtid som IT-administrator, systemadministrator eller IT-supporter
  • Løfte dine IT-kompetencer til et professionelt niveau
  • Lære at vejlede andre i brugen af IT
  • Udbygge paletten af dine IT-værktøjer
  • Vedligeholde dine IT-kompetencer og bygge videre på dine kvalifikationer.
  • Få et it job med gode fremtidsmuligheder i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigt.

3 fællesfag og 5 linjefag

IT-administrator uddannelsen består af 3 fællesfag og 5 linjefag:

  • Fællesfag (IT i praksis, IT-udvikling og IT-kommunikation)
  • IT-support (Linjefag)
  • Webpræsentation (Linjefag)

Vi tilbyder dig kursusmoduler fra de forskellige linjeuddannelser for at give dig en bredere og mere fleksibel uddannelse. Derfor kan du kun vælge uddannelsen uden linjebetegnelse hos os.

Du har mellem 2 til 3 måneder, afhængigt af hvilket fag du har valgt, til at færdiggøre et fag og aflevere den obligatoriske opgave til underviser. 

Uddannelsen afslutter med et projekt, du skal forsvare til eksamen.

Fællesfag

Dine fællesfag er IT i praksis, IT-udvikling og IT-kommunikation.

Læs mere om dine fællesfag

Linjen IT-support

Få kvalifikationer, så du kan vejlede og supportere brugerne i almindelig og avanceret brug af Officepakken.

Læs om IT-support

Linjen webpræsentation

Få styr på grafisk præsentation og konstruktion af hjemmesider.

Læs om webpræsentation

Kurser og priser på IT-administrator uddannelsen

Uddannelsen foregår som fjernundervisning, hvor du har adgang til dit undervisningsmateriale. Får du brug for hjælp, kan du altid få online kontakt til din underviser.

KursusVarighedPris</th
IT i praksis (fællesfag)60 lektioner eller 6 uger1.650,-
IT udvikling (fællesfag)60 lektioner eller 6 uger1.650,-
IT kommunikation (fællesfag)60 lektioner eller 6 uger1.650,-
Grafisk præsentation (linjefag)30 lektioner eller 4 uger750,-
Konstruktion af hjemmesider (linjefag)30 lektioner eller 4 uger750,-
Avanceret tekstbehandling Word (linjefag)30 lektioner eller 4 uger750,-
Avanceret regneark Excel (linjefag)30 lektioner eller 4 uger750,-
Avanceret database Acces (linjefag)30 lektioner eller 4 uger750,-
Afsluttende eksamen og hovedopgaveskrivning30 lektioner eller 4 uger1.650,-

Eksamen

Du kan vælge at gå til eksamen, når du har afleveret den obligatoriske opgave for hvert fag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer for hvert fag.

Den enkelte prøve bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen, hvor karakteren 02 er kravet for at bestå eksamen.

Den mundtlige, afsluttende eksamen holder vi efter aftale. Informationer og vejledning om hovedopgaven og generelle eksamensregler får du ved at henvende dig til Louise Jensen på telefon 72162863 eller mail loje@campusvejle.dk

Uddannelsesbevis

Kursuscentret udsteder enkeltfagsbevis for hver eksamen, du har bestået. Det er dit bevis for de kompetencer, du har opnået. Uddannelsen er afsluttet, når du har gennemført alle 8 udbudte fag ved skriftlig eksamen, og du har afleveret din afsluttende hovedopgave og bestået den til mundtlig eksamen.

Ved uddannelsens afslutning udsteder Kursuscentret et uddannelsesbevis til dig som dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen som IT-administrator.

Tilmelding til IT-administrator uddannelsen

Der er løbende optag på IT-administrator-uddannelsen. Tilmeld dig ved at udfylde formularen. Efter din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding og info om betaling.