Hjem IT kurser IT-administrator Fællesfag

Fællesfag

På dine 3 fællesfag lærer du om alt fra styresystemer, foranalyser, test og implementering, datakommunikation samt Internettet.

IT i praksis

Lær om hardware – herunder interne og eksterne enheder, netværk og internet. Styresystemer – herunder administration og tuning af styresystem.

Officeprogrammer på et overordnet plan, herunder kontorfunktioner, anvendelsesprogrammer, kontorautomatisering, elektronisk dokumenthåndtering og Work Flow Management.

Virksomheden som et system, grundlæggende database design, beskrivelsesværktøjer, grundlæggende normalisering og E/R-diagrammer, integration med andre kontorværktøjer, udtræk, rapporter og simpel SQL.

Valg og anskaffelse af standardsystemer/Officeprogrammer, systemanskaffelse, kravspecifikation, udarbejdelse af tilbudsgrundlag, vurdering af tilbud, aftaleforhold, arbejdsmiljø og sikkerhed.

IT-udvikling

Lær om Metodekendskab og projektetablering, projektetablering og projektorganisation, Interview- og mødeteknik til fremskaffelse af oplysninger, systemudviklingsmodeller og metoder.

Foranalyse og analyse, aktiviteter i foranalyse- og analysefaserne, systemdefinition, systemvalg, krav, BATOFF, beskrivelse af problem- og anvendelsesområde, struktur, adfærd, funktionalitet, brug og aktører.

Design og konstruktion, brugervenlighed og design af mindre systemer.

Test og implementering, forskellige former for test, forskellige muligheder for implementering af nyt system i virksomheden og brugeraccept i forbindelse med nyt system.

Obligatorisk opgave
Der stilles en større, sammenhængende opgave, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen.

IT-kommunikation

Introduktion til datakommunikation hvor du lærer om bits og bytes, båndbredde, seriel – parallel transmissi-on, kompression, korrektion, digital – analog signalering, baseband – broadband, synkron – asynkron, opkald/fast forbindelse, transmissionsmedier, bærebølger, modula-tionsformer, duplex – halv duplex – simplex, protokoller, standarder og det nyeste indenfor WIFI-muligheder.

OSI modellen, de syv lag i OSI-modellen, protokolstakke og TCP/IP protokolstakken.

Lokalnet – herunder Ethernet, token ring, trådløse net, protokoller, topologier, netværksudstyr, herunder hub, bridge, switch, router, firewall og gateway.

Fjernnet og teletjenester, datex, datapak, ISDN, frame relay, XDSL ADSL og ATM, fibertjenester Internettet og TCP/IP, nyhedstjenester, indstillinger i browser/e-mail, FTP og specialprogrammer.

Obligatorisk opgave

Der stilles en større, sammenhængende opgave for hvert fag, som skal være løst og godkendt, inden du kan indstilles til eksamen.

 

Kontakt os

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til kursusindhold eller har brug for hjælp til at bestille et kursus. Du får nemt kontakt til os via telefon eller mail.

72 16 28 30
kurser@campusvejle.dk