Hjem Om Kursuscentret AMU prøver

Godt at vide om AMU prøver

Pr. 1/1-19 blev der indført et generelt prøvekrav på AMU ( arbejdsmarkedsuddannelserne). Det betyder, at Kursuscentret Campus Vejle skal tilbyde dig at afslutte dit AMU kursus med en AMU prøve. Du bestemmer selv, om du vil tage den.

Prøverne på AMU kurser skal bidrage til at læringsudbyttet for deltagerne øges, samtidig med at kvalitets af AMU skal øges. Det er meningen, at alle der har deltaget aktivt i undervisningen, skal kunne bestå prøven. Skulle det ske, at du ikke består prøven, kan du altid tage den om.

Hvordan kan en prøve typisk se ud? 

Prøverne er tilpasset uddannelsen, og derfor er prøverne også vidt forskellige fra kursus til kursus. Herunder kan du få et indtryk af, hvordan en prøve typisk foregår.

  • Prøven er som regel en multiple choice-test med tyve spørgsmål. Ud for hvert spørgsmål er der minimum fire forskellige svarmuligheder. Du skal sætte kryds ud for det rigtige svar.
  • En prøve er bestået, når du har over halvdelen af svarene rigtige.
  • Prøven kommer som regel som afslutningen på et fag og varer omkring en halv time.
  • Løsningen af prøven skal være din egen, så du må ikke hjælpe de andre deltagere på kurset med at løse opgaven.
  • Der bliver ikke givet ikke en karakter, da prøven blot vurderes som ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Hvordan kan et spørgsmål i en prøve typisk se ud? 

Et indledende spørgsmål til en prøve i brug af Word tekstbehandling kan f.eks. være.

Hvordan skal du åbne et eksisterende tekstdokument på din computer? Der er kun et rigtigt svar, og du skal sætte et kryds.

  1. Filer – åben fil. X
  2. Filer – import fra. 
  3. Filer – nyt dokument. 
  4. Filer – del. 

Hvis du havde deltaget i undervisningen om Word tekstbehandling, så kan du sikkert svare rigtigt på spørgsmålet uden problemer. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du får alle svar rigtige, men ved de fleste prøver skal du blot have over halvdelen af svarene rigtige, for at du består prøven.

Spørgsmål om prøver på arbejdsmarkedsuddannelser

Hvordan foregår prøven?

AMU-prøven kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk. Den vil typisk blive afviklet ved kursets slutning og har en varighed af ca. 30 min.

Prøven vil som udgangspunkt være i papirform, mens IT prøverne oftest vil foregå online på PC eller tablet.

Der er ro under prøven.

Må jeg anvende hjælpemidler?

Du må som regel anvende det skriftlige materiale, du har fået udleveret i undervisningen samt dine egne noter. Du må dog ikke benytte internettet. Underviseren giver dig en grundig instruktion i, hvilke hjælpemidler du må bruge.

Hvor meget skal der til for at bestå AMU prøven?

For at bestå skal du opnå min. 50% korrekte svar. Du vil få besked om prøveresultatet senest ti hverdage efter kurset. Bedømmelsen vil være Bestået eller Ikke bestået.

 

Hvem ser prøvens resultater?

Kun underviseren og du kender resultatet på din prøve. Din arbejdsgiver får ikke tilsendt resultatet af prøven.

 

Hvad betyder det, hvis jeg ikke består prøven?

Hvis du ikke består prøven, eller hvis du ikke tager prøven, skal du være opmærksom på, at du ikke modtager et AMU-bevis.

Hvis du har søgt midler ved kompetencefonde, er der et krav om, at du kan fremvise et bevis for at modtage støtte. Har du ikke et AMU-bevis, kan du i stedet søge støtte via et deltagerbevis.

Hvis du helt undlader at tage prøven, vil du blive registreret som fraværende i den tid, prøven varer. Får du registreret fravær vil det betyde, at du bliver trukket for udbetaling af støtte svarende til den tid, prøven varer.

Kan jeg tage prøven om?

Ja, det er muligt at tage en prøve om. Du kan komme til omprøve fredag i lige uger mellem kl. 08:00 og 09:00 på Campus Vejle.

Kontakt kursusafdelingen for at booke en dato til omprøve. Prøven skal afholdes senest fire uger efter, du er stoppet på kursus.

Hvad hvis jeg ikke vil deltage i AMU prøven?

Ønsker du ikke at deltage i en AMU prøve, kan du arbejde videre med kursusmateriale i prøvetiden.  Hvis du vælger at forlade lokalet mens der er AMU prøve, vil du blive registrerende som fraværende. Det betyder at en eventuel VEU godtgørelse med blive reduceret svarende til den tid du er registret som fraværende.

Husk at hvis du har søgt midler via kompetencefonde, skal du fremvise et kursusbevis eller deltagerbevis for at modtage støtte.

 

Læs mere om AMU-prøverne

Du kan finde mere information om prøver i arbejdsmarkedsuddannelser på undervisningsministeriets hjemmeside. Læs mere her 

Kursuscentret Campus Vejle tager forbehold for fejl i ovenstående, dette er Kursuscenter Campus Vejles vejledning for de mest almindelige spørgsmål. For at være sikker på, at få de mest opdaterede og detaljerede svar, så henviser vi til undervisningsministeriets webside.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over bedømmelsen af prøven, har du ret til det.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 10 hverdage efter, at du har modtaget bedømmelsen af prøven.

Klagen skal sendes til uddannelseschef Ulrich Skytte på en mail: us@campusvejle.dk

Kontakt os

Vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til kursusindhold eller har brug for hjælp til at bestille et kursus. Du får nemt kontakt til os via telefon eller mail.

72 16 28 30
kurser@campusvejle.dk