PRAKTISK INFO

Velkomst
Når du begynder på et kursus hos os, bliver du budt velkommen om morgenen af en vores medarbejdere, der guider dig til det rigtige lokale og svarer på eventuelle spørgsmål.

Parkering
Det er nødvendigt med en parkeringsbillet, da vores parkeringspladser kontrolleres af Apcoa. Har du ikke modtaget en p-billet inden kursusstart, kan du får en udleveret i velkomstskranken eller henvende dig i administrationen.

Tilmelding til AMU kurser og søgning af VEU godtgørelse
Har du problemer med tilmelding på www.efteruddannelse.dk, kan du få råd og  vejledning af Kursuscentret Campus Vejle, eller du kan udlicitere opgaven til firmaet NEM HR.

Afbestillingsgebyr på AMU-kurser for deltagere i arbejde
Kursuscentret Campus Vejle opkræver betaling ved udeblivelse og for sen kursusafmelding på alle AMU-kurser efter følgende regler: 

Ved udeblivelse fra AMU-kursets første dag skal der betales 2.500 kr. pr. person.

Ved framelding senere end en uge før uddannelsesstart, skal der betales 1.500 kr. pr. person.

Kan du dokumentere, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt forfald, bliver du fritaget for betaling.

Erstatter en virksomhed en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager, skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding.

Reglerne gælder kun for virksomheder. Kursister tilmeldt som privatpersoner er ikke omfattet af reglerne.

Fakturering af AMU-kurser
Overskrides forfaldsdatoen på fakturaen mister vi vores tilskud fra staten, og vi forbeholder os ret til at viderefakturere denne meromkostning til kunden i tilfælde af for sen betaling

Kost og logi
Er du berettiget til VEU-godtgørelse ydes der et tilskud på op til 500 kr. pr. døgn til kost og logi, når din daglige transport er mere end 120 km. Du kan også få tilskud, hvis din transporttid er uforholdsmæssig lang.

VEU-berettigede er:

  • Beskæftigede faglærte og ufaglærte
  • Selvstændigt erhvervsdrivende
  • Beskæftigede over faglært niveau, der ikke har brugt uddannelsen inden for de sidste 5 år

Du booker selv overnatningen. Kursuscentret Campus Vejle kan være behjælpelig med at oplyse hvilke hoteller, vi samarbejder med.

Sådan får du udbetalt tilskud
For at få tilskud til kost og logi skal du udfylde et skema, som vil blive udleveret på første kursusdag. Skemaet afleveres, sendes eller mailes sammen med kvitteringer for hotelopholdet til Kursuscentret Campus Vejle.

Der gives ikke tilskud til overnatning i eget sommerhus samt overnatning hos venner og familie.

NB! Blanket og kvitteringer for kost og logi skal være Kursuscentret Campus Vejle i hænde senest fire uger efter sidste kursusdag.