PRAKTISK INFO

Velkomst
Når du begynder på et kursus hos os, bliver du budt velkommen om morgenen af en vores medarbejdere, der guider dig til det rigtige lokale og svarer på eventuelle spørgsmål.

Parkering
Fremover skal kursisterne benytte elektronisk parkering. Kursisterne skal selv taste deres bils registreringsnummer på skærmen, hvorefter parkeringen er gældende i 7 dage fra dags dato.

Tilmelding til AMU kurser og søgning af VEU godtgørelse
Har du problemer med tilmelding på www.efteruddannelse.dk, kan du få råd og  vejledning af Kursuscentret Campus Vejle, eller du kan udlicitere opgaven til firmaet NEM HR.

AMU afbestillingsreglerne for enkeltpersoner er:

 • Ved udeblivelse fra AMU-kursus første dag skal der betales kr. 2.500,- pr. person. Ved kurser på mindre end 37 timer og kr. 3.500,- på kurser ved mere end 37 timer.
 • Ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens start skal der betales kr. 1.500,- pr. person. Ved kurser på mindre end 37 timer og kr. 2.500,- på kurser ved mere end 37 timer.
 • Dokumenteres det at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald (sygdom eller session) opkræves udelukkende deltagerbetalingen (+ evt. materialer og forplejning). Se afsnittet ”deltagerbetaling”.
 • Erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding.
 • Efter holdopstart er det ikke tilladt at udbytte, tilføje eller flytte kursister

AMU afbestillingsregler ved hele hold:
Ved indgåelse af aftale med en virksomhed omkring afholdelse af AMU kurser for et helt hold, vil der være 4 ugers frist for et evt. ønske om aflysning

 • Aflysning af helt hold 2-4 uger før 1. kursusdag afregnes 50% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser. Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Aflysning af helt hold 2 dage-2 uger før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser (+ evt. materialer). Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Aflysning af helt hold 1 dag før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser (+ evt. forplejning, materialer mm.). Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Efter holdopstart er det ikke tilladt at udbytte, tilføje eller flytte kursister

Afbestillingsregler ved IV hold:

 • Aflysning af helt hold 2-4 uger før 1. kursusdag afregnes 50% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen (dog ikke evt. materialer og forplejning)
 • Aflysning af helt hold 2 dage-2 uger før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen (dog ikke evt. forplejning)
 • Aflysning af helt hold 1 dag før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen

Fakturering af AMU-kurser
Overskrides forfaldsdatoen på fakturaen mister vi vores tilskud fra staten, og vi forbeholder os ret til at viderefakturere denne meromkostning til kunden i tilfælde af for sen betaling

Kost og logi
Er du berettiget til VEU-godtgørelse ydes der et tilskud på op til 500 kr. pr. døgn til kost og logi, når din daglige transport er mere end 120 km. Du kan også få tilskud, hvis din transporttid er uforholdsmæssig lang.

VEU-berettigede er:

 • Beskæftigede faglærte og ufaglærte
 • Selvstændigt erhvervsdrivende
 • Beskæftigede over faglært niveau, der ikke har brugt uddannelsen inden for de sidste 5 år

Du booker selv overnatningen. Kursuscentret Campus Vejle kan være behjælpelig med at oplyse hvilke hoteller, vi samarbejder med.

Sådan får du udbetalt tilskud
For at få tilskud til kost og logi skal du udfylde et skema, som vil blive udleveret på første kursusdag. Skemaet afleveres, sendes eller mailes sammen med kvitteringer for hotelopholdet til Kursuscentret Campus Vejle.

Der gives ikke tilskud til overnatning i eget sommerhus samt overnatning hos venner og familie.

NB! Blanket og kvitteringer for kost og logi skal være Kursuscentret Campus Vejle i hænde senest fire uger efter sidste kursusdag.