Afmelding af kursus

AMU afbestillingsreglerne for enkeltpersoner er:

 • Ved udeblivelse fra AMU-kursus første dag skal der betales kr. 2.500,- pr. person. Ved kurser på mindre end 37 timer og kr. 3.500,- på kurser ved mere end 37 timer.
 • Ved framelding senere end 1 uge før uddannelsens start skal der betales kr. 1.500,- pr. person. Ved kurser på mindre end 37 timer og kr. 2.500,- på kurser ved mere end 37 timer.
 • Dokumenteres det at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald (sygdom eller session) opkræves udelukkende deltagerbetalingen (+ evt. materialer og forplejning). Se afsnittet ”deltagerbetaling”.
 • Erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding.
 • Efter holdopstart er det ikke tilladt at udbytte, tilføje eller flytte kursister

AMU afbestillingsregler ved hele hold:
Ved indgåelse af aftale med en virksomhed omkring afholdelse af AMU kurser for et helt hold, vil der være 4 ugers frist for et evt. ønske om aflysning

 • Aflysning af helt hold 2-4 uger før 1. kursusdag afregnes 50% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser. Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Aflysning af helt hold 2 dage-2 uger før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser (+ evt. materialer). Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Aflysning af helt hold 1 dag før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret for 18 uopfyldte pladser (+ evt. forplejning, materialer mm.). Se afsnittet ”betaling for uopfyldte hold”.
 • Efter holdopstart er det ikke tilladt at udbytte, tilføje eller flytte kursister

Afbestillingsregler ved IV hold:

 • Aflysning af helt hold 2-4 uger før 1. kursusdag afregnes 50% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen (dog ikke evt. materialer og forplejning)
 • Aflysning af helt hold 2 dage-2 uger før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen (dog ikke evt. forplejning)
 • Aflysning af helt hold 1 dag før 1. kursusdag afregnes 100% af kursusgebyret svarende til det der står i ordrebekræftelsen