Afmelding af kursus

Afbestillingsgebyr på AMU-kurser for deltagere i arbejde
Kursuscentret Campus Vejle opkræver betaling ved udeblivelse og for sen kursusafmelding på alle AMU-kurser efter følgende regler: 

Ved udeblivelse fra AMU-kursets første dag skal der betales 2.500 kr. pr. person.

Ved framelding senere end en uge før uddannelsesstart, skal der betales 1.500 kr. pr. person.

Kan du dokumentere, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt frafald, bliver du fritaget for betaling.

Erstatter en virksomhed en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager, skal der ikke betales for udeblivelse eller framelding.

Reglerne gælder kun for virksomheder. Kursister tilmeldt som privatpersoner er ikke omfattet af reglerne.