Information til kursusdeltageren

Godt at vide om AMU prøver

AMU-prøverne hjælper dig med at få samlet op på det, du har lært i løbet af kurset. Det er meningen, at alle der har deltaget aktivt i undervisningen, skal kunne bestå prøven. Skulle det ske, at du ikke består prøven, kan du altid tage den om.

Hvordan kan en prøve typisk se ud? 

Prøverne er tilpasset uddannelsen, og derfor er prøverne også vidt forskellige fra kursus til kursus. Herunder kan du få et indtryk af, hvordan en prøve typisk foregår.

  • Prøven er som regel en multiple choice-test med tyve spørgsmål. Ud for hvert spørgsmål er der minimum fire forskellige svarmuligheder. Du skal sætte kryds ud for det rigtige svar.
  • En prøve er bestået, når du har over halvdelen af svarene rigtige.
  • Prøven kommer som regel som afslutningen på et fag og varer omkring en halv time. 
  • Løsningen af prøven skal være din egen, så du må ikke hjælpe de andre deltagere på kurset med at løse opgaven. 
  • Der bliver ikke givet ikke en karakter, da prøven blot vurderes som ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Hvordan kan et spørgsmål i en prøve typisk se ud? 

Et indledende spørgsmål til en prøve i brug af Word tekstbehandling kan f.eks. være. 

Hvordan skal du åbne et eksisterende tekstdokument på din computer? Der er kun et rigtigt svar, og du skal sætte et kryds.

  1. Filer - åben fil. X
  2. Filer - import fra. 
  3. Filer - nyt dokument. 
  4. Filer - del. 

Hvis du havde deltaget i undervisningen om Word tekstbehandling, så kan du sikkert svare rigtigt på spørgsmålet uden problemer. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du får alle svar rigtige, men ved de fleste prøver skal du blot have over halvdelen af svarene rigtige, for at du består prøven.

Spørgsmål om svar om prøver på arbejdsmarkedsuddannelser

Må jeg anvende hjælpemidler? 

Du må som regel anvende det skriftlige materiale, du har fået udleveret i undervisningen samt dine egne noter. Du må dog ikke benytte internettet. Underviseren giver dig en grundig instruktion i, hvilke hjælpemidler du må bruge.

Hvem ser prøvens resultater?

Kun underviseren og du kender resultatet på din prøve. Din arbejdsgiver får ikke tilsendt resultatet af prøven.

Hvad betyder det, hvis jeg ikke består prøven?

Hvis du ikke består prøven, eller hvis du ikke tager prøven, skal du være opmærksom på, at du ikke modtager et AMU-bevis.

Hvis du har søgt midler ved kompetencefonde, er der et krav om, at du kan fremvise et bevis for at modtage støtte. Har du ikke et AMU-bevis, kan du i stedet bede søge støtte vha. et deltagerbevis.

Hvis du helt undlader at tage prøven, vil du blive registreret som fraværende i den tid, prøven varer. Får du registreret fravær vil det betyde, at du bliver trukket for udbetaling af støtte svarende til den tid, prøven varer. Du kan finde mere information her 

Kan jeg tage prøven om?

Ja, læs mere om muligheden for omprøve her

Læs mere om AMU-prøverne her 
Du kan finde mere information om prøver i arbejdsmarkedsuddannelser på undervisningsministeriets website. Campus Vejle tager forbehold for fejl i ovenstående, dette er Campus Vejles vejledning for de mest almindelige spørgsmål. For at være sikker på, at få de mest opdaterede og detaljerede svar, så henviser vi til undervisningsministeriets webside.