Klagevejledning

Hvis man ønsker at klage over bedømmelsen af prøven, har man ret til det.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 10 hverdage efter, at deltager har modtaget bedømmelsen af prøven.

Klagen skal sendes til uddannelseschef Ulrich Skytte på en mail: 
E-mail: us@campusvejle.dk