Omprøve

Det er muligt at tage en prøve om. Du kan komme til omprøve fredag i lige uger mellem kl. 08:00 og 09:00 på Campus Vejle.

Kontakt kursusafdelingen for at booke en dato til omprøve. Prøven skal afholdes senest fire uger efter, du er stoppet på kurset.