Særlige prøvevilkår og dispensation for prøvedeltagelse

Særlige prøvevilkår og dispensation for prøve

Uddannelsesinstitutionen skal tilbyde særlige prøvevilkår til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til deltagere med tilsvarende vanskeligheder, når institutionen vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse deltagere med andre i prøvesituationen.

Uddannelsesinstitutionen kan desuden tilbyde særlige prøvevilkår til deltagere, der på grund af niveauet på deres sproglige færdigheder i forhold til det sprog, prøven gennemføres på, vurderes at have behov herfor.

Har man en bekræftelse på ordblindhed skal den vedlægges ansøgningen om dispensation til at få yderlig 10 minutter ekstra til prøve afholdelse eller fritagelse for prøven.

Hent dispensationsblanketten som PDF her