Tilmelding

Er du i job
Hvis du skal tilmelde dig et kursus, skal enten du selv eller din arbejdsgiver melde dig til via www.efteruddannelse.dk og ved brug af kursets kviknummer, som I finder i kursusbrochuren

Har I brug for hjælp, så ring til os på tlf. 7216 2830

Er du ledig
Vil du søge jobrettet uddannelse, beder du om vejledning i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet. Det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med Kursuscentret.

Du skal så udfylde skemaet AR237 med dine personlige oplysninger og hvilket kursus du ønsker at deltage på. Skemaet finder du på Kursuscentrets hjemmeside under det valgte kursus. Du er også meget velkommen til at ringe til os på 72 16 28 30 og få skemaet sendt pr. mail.

Når du har udfyldt skemaet skal det først sendes til Kursuscentret, som herefter attesterer skemaet og videresender det til din a-kasse. Din a-kasse skal herefter godkende kurset eller forløbet, inden du starter. A-kassen kan først godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse, når du har fået vejledning af jobcentret.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør om mulighederne på dit lokale jobcenter.

Betaling
Pr. den 6/2-17 vil alle kursister og virksomheder modtage deres fakturaer i E- Box.
For de virksomheder som i dag modtager Fakturaer via EAN- numre og mail Box vil der ikke være nogen ændring.